Sollentuna

Bergkällavägen 34
192 79 SOLLENTUNA

Tel: 08-594 118 30

Kontakta oss

På baksidan av huset finns en gästparkering. Du når den genom att köra runt huset och upp för rampen på baksidan.