Referenser/Valla Berså

valla berså, linköping

Typ av anläggning: Bostäder, restaurang samt butiker.
Hårdvara: PCD3, Panel-PC från Kentima
Integratör: KomfortAutomatik AB

Valla Berså är byggt nästan helt i massivt trä utom källare och butiksdelar som är i betong.

Valla Berså genomsyras av ett hållbarhetstänkande.
Ett av målen är att byggnaden skall klara att leva upp till att vara en ”Nära-nollenergibyggnad” (NNE-hus) med ett energikrav på under
55 kWh/m2 och år samt leva upp till klassificering Miljöbyggnad Silver.

Byggnaden är bl.a. utrustad med geoenergianläggning om 10st 230 meter djupa energibrunnar som förvärmer ventilationsluften till lägenheterna vid värmebehov och kyler densamma sommartid.
Vidare finns en solcellsanläggning på tak och gavlar på 78,1 kW som tillför huset ca 65.000kWh el per år.

Värt att nämna är också extra god värme- och brandisolering av tekniska installationer, hissar med regenerativt drivsystem, all belysning är av LED-utförande.

KomfortAutomatik AB har upprättat styrhandlingar, konstruerat, projekterat samt levererat och installerat styr-, regler- och övervakningssystemet.