Referenser/Tingsrätten i Lund

tingsrätten i Lund

Typ av anläggning: Tingsrätt
Hårdvara: PCD1.M2160
Integratör: Nordomatic AB, Malmö

I den nya tingsrätten i Lund har Nordomatic valt att använda sig av två stycken PCD1.M2160 för styrningen. Dessa styr två skåp med cirka 250 I/O i varje. På toppen har man Citect. Man använder sig av Saias webbeditor för lokal visning på Panel-PC.

Byggnadens bestyckning i korthet:
o    1 arkivaggregat samt 1 kylmaskin, integrerade via Modbus
o    1 kylcentral för komfortkyla (kylbafflar, kylbatteri, fläktluftkylare)
o    1 värmecentral för hetvatten (radiatorer, värmebatteri, fläktluftvärmare)
o    1 garageaggregat
o    3 kontorsaggregat med VAV, optimering via Modbus
o    Larmhantering via extern utrustning samt tidkanalsstyrningar

Huset vann priset Lunds stadsbyggnadspris 2018.