Referenser/Ställverksstyrning

Ställverksstyrning

Typ av anläggning: Ställverk 20 kV till 10 kV
Hårdvara:   PCD3.M6560
Integratör: Malthe Winje Automation AB tillsammans med
                      Vattenfall Service

När kommunikationen till ca 60 av Vattenfalls transformatorstationer behövde bytas valde man en lösning som inkluderade Saias PCD3.M6560. PLC:n agerade profibusmaster och kopplades till befintliga Profibus-I/O:n. På så sätt kunde så mycket som möjligt av den befintliga utrustningen behållas och bytet kunde ske snabbt och smidigt.

Programmering och FAT-tester utfördes av Malthe Winje Automation AB och efter godkända tester levererades utrustningen till Vattenfall för idrifttagning.