Referenser/MidSweden Skipark

MidSweden Skipark, östersund

Typ av anläggning: Skidtunnel
Hårdvara: PCD3.M5560, PCD1.M2160, RIO T665, Panel-PC
Integratör: Francks Kylindustri 

I Skidtunnel MidSweden Skipark, Östersund har Francks Kylindustri har skapat ett system där kyla och ventilation samverkar optimalt.

Utmaningarna har bland andra bestått i bergets termiska kraft, samt att tunneln har kantiga ytor – som medför större transmissionsförluster än släta. Nollgradig snö som läggs in ska kylas till -4 grader. För att berget inte ska smälta snön, kyls skidspåren av två mil slingor. Dessutom distribueras kyla via textildon längs tunnelns sidor, och vid behov tillförs 5000 liter uteluft per sekund, kyld till minus sex grader.

Värmen återanvänds till omklädningsrum, varmvatten, avfrostning och avloppsrör.