Referenser/Lugnet

Lugnet, falun

Typ av anläggning: Sportanläggning
Hårdvara: Saia PLC:er, MB-paneler och elmätare
Integratör: YIT, Midroc, Invent, Vadsbo

Lugnet i Falun är mer än bara sportanläggningar. När Falu kommun i början av 1970-talet började bygga Sveriges på den tiden största idrottshall var det nog få som anande vilken sten man satte i rullning.
Idag, drygt 40 år senare, är Lugnet i Falun en helt unik plats.

Kring en imponerande kärna av sport-, motions- och rekreationsanläggningar finns idag också gymnasie- och högskoleutbildningar med idrottsinriktning, forsknings- och testcenter, evenemangs- och eventarrangörer, hotell och camping.

I Lugnet finns ett tjugotal Saia PLC:er, MB-paneler samt ett antal Saia elmätare.