Referenser/J-Huset

J-huset, Akademiska Sjukhuset i uppsala

Typ av anläggning: Sjukhusbyggnad
Hårdvara: PCD3.M6880, PCD3.T668
Integratör: Automationsbolaget Sverige AB

En helt ny sjukhusbyggnad har uppförts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Automationsbolaget fick förtroendet att projektleda, konstruera och programmera hela projektet. För det användes två stycken PCD3.M6880 tillsammans med sex stycken PCD3.T668, smarta RIO:n. Denna hårdvara valdes då det, på grund av kritisk verksamhet i bland annat renrum, behövdes redundans i anläggningen. Hårdvaran sköter cirka 150 I/O och fyra aggregat.