Referenser/Skövde högskola bibliotek

Bibliotek, Skövde högskola

Typ av anläggning: Bibliotek
Hårdvara: PCD3.M5340, operatörspanel
Integratör: Lorentzons styr

När biblioteket på högskolan i Skövde skulle få nytt styrsystem så var målet att minska energiförbrukningen kraftigt.
Lorentzons styr i Skövde hade hand om byggnationen och med hjälp av PLC:er och panel från Saia så nådde man målet.

I anläggningen finns två styrskåp där det sitter en PCD3.M5340 samt operatörspanel.

I anläggningen är det cirka 500 I/O-punkter och Modbuskommunikation till bland annat rumsregulatorer. För att styra belysningen används närvarodetektorer. 

Pay-off tiden är kortare än 5 år.