Referenser/Arrheniuslaboratoriet

Arrheniuslaboratoriet,
Stockholms universitet

Typ av anläggning: Laboratorium
Hårdvara: PCD3.M5360
Integratör: AB Stureby Styr & Reglerservice

I Arrheniuslaboratoriumet vid Stockholms Universitet, och fastighetsägaren Akademiska Hus, valde integratören
AB Stureby Styr & Reglerservice Saias PCD3-system.

Då byggnaden innehåller bland annat magnetröntgen är kraven på klimatet mycket högt. Detta tas om hand av ett system med PCD3.M5360, 60 I/O, webbserver och panel för övervakning.