Referenser

Här finns några av våra referensanläggningar presenterade

Friends Arena, Solna

Typ av anläggning: Multiarena
Hårdvara: PCD3.M5340 med RIO
Integratör: Indoor Control

MidSweden Skipark, östersund

Typ av anläggning: Skidtunnel
Hårdvara: PCD3.M5560, PCD1.M2160, RIO T665, Panel-PC
Integratör: Francks Kylindustri 

Ställverksstyrning

Typ av anläggning: Ställverk 20 kV till 10 kV
Hårdvara: PCD3.M6560
Integratör: Malthe Winje Automation AB tillsammans med Vattenfall Service

När Nationalarenan Friends i Solna byggdes mellan 2009 och 2012 så var det Indoor Control som utförde automationen för klimatsystemet i anläggningen.
Till detta använde de bland annat 24 styrcken PCD3.M5340 och 20 stycken PCD3.T666 Ethernet RIO.
Förutom de cirka 4000 I/O-punkterna ingick också mycket kommunikation via Modbus, SIOX och M-Bus. Modbus användes till olika utrustningar med inbyggt styrsystem, SIOX till 250 brandspjäll och M-Bus till olika mätare.

I Skidtunnel MidSweden Skipark, Östersund har Francks Kylindustri har skapat ett system där kyla och ventilation samverkar optimalt.

Utmaningarna har bland andra bestått i bergets termiska kraft, samt att tunneln har kantiga ytor – som medför större transmissionsförluster än släta. Nollgradig snö som läggs in ska kylas till -4 grader. För att berget inte ska smälta snön, kyls skidspåren av två mil slingor. Dessutom distribueras kyla via textildon längs tunnelns sidor, och vid behov tillförs 5000 liter uteluft per sekund, kyld till minus sex grader.

Värmen återanvänds till omklädningsrum, varmvatten, avfrostning och avloppsrör.

När kommunikationen till ca 60 av Vattenfalls transformatorstationer behövde bytas valde man en lösning som inkluderade Saias PCD3.M6560. PLC:n agerade profibusmaster och kopplades till befintliga Profibus-I/O:n. På så sätt kunde så mycket som möjligt av den befintliga utrustningen behållas och bytet kunde ske snabbt och smidigt.

Programmering och FAT-tester utfördes av Malthe Winje Automation AB och efter godkända tester levererades utrustningen till Vattenfall för idrifttagning.

Fiskarhedenvillan

Typ av anläggning: Kontor, relaxavdelning
Hårdvara: PCD1.M2220-C15, PCD1.G5000-A20, PCD1.B1020-A20, Kentima H513 12.1”.
Integratör: Midroc Electro Borlänge 

Tingsrätten i Lund

Typ av anläggning: Tingsrätt
Hårdvara: PCD1.M2160
Integratör: Nordomatic AB, Malmö

experium upplevelsecentrum

Typ av anläggning: Upplevelsecentrum
Hårdvara: PCD3.M5340
Integratör: YIT Sverige AB, Borlänge

I fastigheten finns 140 stycken kontor, konferensrum och relaxavdelning.

Styrningen sköts av Saia PLC:er PCD.M2220-C15, Eline RIO:n, Rumsregulatorer PCD7.L79xN, Swegon Gold-aggregat via Modbus samt Kentima-paneler. 

I den nya tingsrätten i Lund har Nordomatic valt att använda sig av två stycken PCD1.M2160 för styrningen. Dessa styr två skåp med cirka 250 I/O i varje. På toppen har man Citect. Man använder sig av Saias webbeditor för att lokal visning på Panel-PC.

Byggnadens bestyckning i korthet:
o    1 arkivaggregat samt 1 kylmaskin, integrerade via Modbus
o    1 kylcentral för komfortkyla (kylbafflar, kylbatteri, fläktluftkylare)
o    1 värmecentral för hetvatten (radiatorer, värmebatteri, fläktluftvärmare)
o    1 garageaggregat
o    3 kontorsaggregat med VAV, optimering via Modbus
o    Larmhantering via extern utrustning samt tidkanalsstyrningar

Huset vann priset Lunds stadsbyggnadspris 2018.

När det nya upplevelsecentrumet Experium i Lindvallen, Sälen skulle byggas så anlitades YIT för styrningen. Anläggningen innefattar bland annat ett stort äventyrsbad, flera restauranger, bio, lekland, affärer och gym. YIT använde sig av fem stycken PLC:er av typen PCD3.5340, 700 I/O och Citect på toppen. Ett av apparatskåpen väger stadiga 1,5 ton.  

Säveskolan i Visby

Typ av anläggning: Skola
Hårdvara: PCD3.M5540, RIO, MB-paneler
Integratör: Caverion, Visby

Caverion i Visby skötte automationen på det stora byggprojektet Säveskolan som pågick från 2015 till 2017. Måler var att huset skulle få klassningen Miljöbyggnad nivå guld, ett mål som också nåddes.

Caverion valde att använda sig av Saias PLC-system till de sju styrskåpen som finns i huset. Totalt användes sju stycken PCD3.M5540 med Saia micro browserpaneler, 60 stycken PCD1.G3601-C15 och 20 stycken PCD1.W5300-C15.

Förutom kommunikationen mellan styrskåpen och RIO-enheterna så är det Modbuskommunikation till VAV-don, SIOX-kommunikation till brandspjäll och M-Bus till el- och vattenmätare.

Bibliotek, Skövde

Typ av anläggning: Bibliotek
Hårdvara: PCD3.M5340, operatörspanel
Integratör: Lorentzons styr

När biblioteket på högskolan i Skövde skulle få nytt styrsystem så var målet att minska energiförbrukningen kraftigt.
Lorentzons styr i Skövde hade hand om byggnationen och med hjälp av PLC:er och panel från Saia så mådde man målet.

I anläggningen finns två styrskåp där det sitter en PCD3.M5340 samt operatörspanel.

I anläggningen är det cirka 500 I/O-punkter och Modbuskommunikation till bland annat rumsregulatorer. För att styra belysningen används närvarodetektorer. 

Pay-off tiden är kortare än 5 år.