Automation/Spänningsaggregat/Elektronisk säkring

Elektronisk säkring

CEP-D1 är perfekt för att dela upp förbrukare efter ett spänningsaggregat.

  • 1-10 A justerbart med tumhjul i fronten
  • 24 VDC (18-32 VDC)
  • Ställbar karkteristik i tre steg
  • Ingång för fjärrstyrning
  • Statusutgång
  • LED för status indikering
  • -25°C - +60°C arbetsområde
  • Plint för max. 2,5mm²
  • Möjlighet till manuell frånkoppling