Automation/Remote IO/Saia PCD3

PCD3 RIO

PCD3 Smarta RIO:s är mer än bara ett annat Ethernetdistribuerat I/O-system.
De kan programmeras som en PLC och är därför den perfekta lösningen för distribuerad automatisering i linje med Lean-filosofin. Smarta RIO:s kan utrustas med PCD3 I/O-moduler och utvidgas till max. 256 I/O:s per RIO-station.

Finns i två varianter , PCD3.T665 och PCD3.T666. Det som skiljer RIO-enheterna åt är att T666 har seriella kommunikationsportar.

LÄS MER HOS LEVERANTÖREN