Automation/PLC/PCD3 Tillbehör

PCD3 Tillbehör

Expansionsmoduler

Tilläggs-moduler

Remote IO

  • PCD3.C100 = 4 kortplatser
  • PCD3.C110 = 2 kortplatser
  • PCD3.C200 = 4 kortplatser med 24 VDC spänninsmatning
LÄS MER

Moduler för att komplettera med I/O eller för att lägga till kommunikationsportar på en PLC från PCD3-familjen.

Läs mer på
Saias hemsida
eller i vår prislista.

Smarta RIO:s har Ethernet och programmeras som en PLC. De kan även utrustas med
PCD3 I/O-moduler och utvidgas till max. 256 I/O:s per RIO-station.

LÄS MER

För tekniska dokument om våra produkter hänvisas till supportcentret.