Automation/PLC/PCD2 CPU

PCD2 CPU

M4160 & M4560

 • 4 I/O kortplatser i basenheten
 • Programminne:  512 KB / 2 MB
 • Internminne: 128 KB / 1 MB
 • INTFLASH: 8 MB / 128 MB
 • Hantering bit / ord,  0,8µs / 0,3µs
LÄS MER

M5540

 • RS-232, <115,2 kbit/s
 • RS-485, <115,2 kbit/s
 • Profi-S-net, <1,5Mbit/s
 • 8 I/O-kortplatser, kan expanderas till 64 I/O
 • 1 MByte programminne
 • Möjlighet till LCD-display
LÄS MER

För tekniska dokument om våra produkter hänvisas till supportcentret.