Automation/PLC/PCD2 Tillbehör

PCD1 och PCD2 Tillbehör

Expansionsenhet PCD2

Tilläggsmoduler, IO och kommunikation, PCD1/PCD2

En PCD2-CPU kan expanderas med hjälp av expansionsmodulerna PCD2.Cx.

LÄS MER

Moduler för att komplettera med I/O, minne eller för att lägga till kommunikationsportar på en PLC från PCD1- eller PCD2-familjen.

LÄS MER

För tekniska dokument om våra produkter hänvisas till supportcentret.