PLC-system från
Saia-Burgess Controls

Saia® PLC är programkompatibla med varandra vilket gör det lätt att flytta program mellan de olika CPU:erna.
Operativsystemen är egenutvecklade och ger en mycket god funktionalitet mellan hårdvara och användarens applikationer.
I operativsystemet finns funktioner som gör det lätt att integrera PLC:n mot standardprogramvaror i IT- världen, några av dessa funktioner är webbserver, Filsystem, FTP-server och e-post.                                                        


En annan styrka som är gemensam för systemen är att de kan hantera många olika kommunikationsprotokoll och PLC:n blir i många applikationer kommunikationslänken mellan olika produkter från olika leverantörer. Listan på kommunikationsprotokoll är lång men några exempel är
BACnet, PROFIBUS, LON, IEC60870, MODBUS, KNX och DALI.

Saia PLC:er har möjlighet till Ethernet och ett antal olika seriella kommunikationsportar.
Alla systemen monteras på en enkel eller dubbel din-skena och strömförsörjs med 24VDC.
PLC:erna kan expanderas med remote I/O om det interna antalet I/O:n inte skulle räcka till eller om det är bättre ur installationssynpunkt .

För tekniska dokument om våra produkter hänvisas till supportcentret.

PCD3

Klicka för mer information

PCD3 WAC

PCD3 Compact

Tillbehör till PCD3

Modulärt uppbyggt system med upp till 1023 I/O och
11 seriella kommunika-tionsportar. Det kompakta utförandet gör att den tar lite plats i ditt styrskåp. I PCD3- familjen finns CPU:er med dubbla nätverk för att klara höga krav på separation av nätverk eller redundans.


 

CPU 14 fasta I/O, går att expandera med ytterligare 4 I/O-moduler och kan ha upp till 2 seriella kommunikations-portar. Direkt i CPU:n finns det också ett inbyggt GSM-modem för trådlös kommunikation. Kraftfullt operativsystem och att den har plats för ett 1Gbyte SD-kort gör att den lämplig för att logga och sammanställa data. 

CPU med 38 fasta I/O, går att expandera med ytterligare 4 I/O-moduler och kan ha upp till 2 seriella kommunikationsportar. 
Kompakta mått: 130 x 140 x 74 mm

 

I/O-moduler, RIO, minneskort, kommunikationskort.

PCD2

Klicka för mer information

PCD1

Klicka för mer information

PCD1 E-Line

Modulärt uppbyggt system med upp till 1023 I/O och 13 seriella kommunikationsportar.
PCD2-systemet har en låg bygghöjd och gör den lämplig att montera den direkt i en maskin. Den använder samma I/O-moduler som de äldre PCD2-systemen och är därför en mycket kostnadseffektiv lösning om man vill uppgradera ett äldre PCD2.M1-system till en modernare plattform.

PCD1-familjen har 18 fasta I/O i CPU:n och det går att ha ytterligare 2 kort på I/O-plats i CPU:n. Den kan dessutom ha upp till 6 seriella kommunikationsportar.
Systemet passar till mindre applikationer med mindre antal I/O:n eller antal kommunikationsportar men har ända samma funktionalitet och snabbhet som t.ex. PCD3- familjen.

PCD1.M2220-C15 är anpassad för montage i normkapsling.
Den har 4 digitala ingångar, 2 analoga ingångar och ett watchdogrelä. Dessutom finns det 2 fria slots för I/O- eller kommunikationsmoduler.

PCD1 Room

Klicka för mer information

PCD1.M2110R, Room, har 24 fasta I/O i CPU:n och det går att ha ytterligare 1 kort på I/O-plats i CPU:n. Den kan dessutom ha upp till 4 seriella kommunikationsportar.
Systemet passar till mindre applikationer med mindre antal I/O:noch antal kommunikationsportar, kommunikations- möjligheterna som master är begränsade jämfört med övriga CPU:er.  

Tillbehör till PCD1 och PCD2

I/O-moduler, minneskort, kommunikationskort, expansioner.