Gateway

Gateway P-Bus / Modbus
 

Genom en Gateway och en komplett driver i Saias PCD-system så kan man återanvända befintliga Landis & Gyr I/O-moduler (för systemen PRV & PRU). För varje I/O-modul finns färdiga FBoxar i Saias programmeringsverktyg PG5.
Finns för 32 eller 64 lastenheter och med denna lösning kan man få tillgång till moderna funktioner som webbserver, FTP-server, E-mail, Ethernet, BACnet, SMS m.m. samt integration mot andra protokoll (M-BUS, Comli, Modbus etc.).