Automation/Kommunikation/Gateway/Modbus till BACnet

modbus till bacnet Gateway

Modbus är ett populärt nätverksgränssnitt. Det är vanligt förekommande på jobb som pannstyrning, varvtalsreglerare och mätningsapplikationer, men dessa enheter saknar BACnet. För att göra Modbusenheter synliga som enskilda BACnet-enheter kan en BASgatewayLX användas.

Denna enhet har en 10/100 Mbps Modbus TCP eller BACnet / IP Ethernet-port och en opto-isolerad Modbus EIA-485 seriell port för Modbus RTU eller Modbus ASCII-enheter.
Upp till 30 seriella Modbusenheter kan dela Modbusporten på BASgatewayLX. BASgatewayLX skapar BACnet-kompatibla enheter av Modbusenheterna.

Vad som behövs är en profil för varje typ av Modbusenhet. Contemporary Controls tillhandahåller ett bibliotek över de vanligaste enhetsprofilerna. Om din enhet inte skulle finnas i biblioteket kan CC ta fram en profil på begäran. Anpassade enhetsprofiler kan laddas upp till BASgateway.