Automation/Kommunikation/Fjärruppkoppling

Fjärruppkoppling

Rex 100

REX 200/250

Teleservice

REX100 är ett VPN-verktyg för fjärråtkomst av anläggningar och  ger en enkel uppkoppling av webbservrar på det lokala nätet. Perfekt verktyg under idrifttagningen, övervakning av befintlig anläggning,  m.m. Med tjänsten Web2Go så kommer man enkelt och säkert åt HTML5-webbservern i t.ex. Saia PLC-systemen, utan svåra inloggningar.

Läs mer

REX200/250 är kombinerade WAN/3G, WAN/4G och WAN/WiFi-moduler som gör det enkelt att få en säker förbindelse till anläggningar. Perfekt verktyg under idrifttagningen,  övervakning av befintlig anläggning,  m.m. Med tjänsten Web2Go så kommer man enkelt och säkert åt HTML5-webbservern i t.ex. PLC-system från Saia, utan svåra inloggningar.

Läs mer

Detta är ett modem (GSM/Analog) som används för att komma åt Siemenssystem på distans.

Läs mer