Automation/Energimätning/Ström- och energimätning

Ström- och energimätning

eTactica EC
Strömsensor

eTactica EB
Strömsensorskena

eTactica EG
Gateway

Strömtransformator med kommunikation via kommunikationsskenan EB.
Bredden på strömsensorn är anpassad till standard dvärgbrytare
Mätområde 0-40 A

Strömsensorskenan EB sköter kommunikationen mellan strömsensor EC och Gateway EG via Modbus.
Finns i fyra storlekar.
För 3, 6, 9 och 12 EC enheter

Gateway EG gör det möjligt att kommunicera via Ethernet eller WiFi med en dator för att kunna visalisera alla mätdata som är insamlade via Modbusnätverket.

ES Strömsensorenhet

Använd Strömmätaren ES för att mäta MCCB:er av valfritt märka på nät upp till 500A och koppla in upp till sex stycken strömsensorer per enhet. Strömmätaren kommunicar via Modbus RTU.

Kommunikationsenheten ES är avsedd för större strömtransformatorer.
80 A, 200 A, 500 A och 630 A.

EM Spänningsmätarenhet

Använd Spänningsmätaren EM för att mäta spänningen på nät upp till 3000A. Via Modbus hämtar mätaren in spänning, ström, power factor och frekvensdata för 1-3 faser.

Kommunikationsenheten EM är en energimätare för mätning av
Volt, pF, Hz och kWh
80 A, 200 A och 500 A.

Via strömtransformatorer på alla faser.