Automation/Energimätning/Energy Manager

Energy Manager


Energy Manager  är en Panel med färdigprogrammerad mjukvara för att samla upp och presentera energiförbrukning. Panelen är förprogrammerad för 128 mätare och kan kopplas till valfria energimätare.

  • Två storlekar 5,7" TFT & 10,4" TFT,  VGA 640 x 480.                                                                                
  • IP65 front.                                                                                                                                                         
  • Programmerbar med SAIA PG5® 

För tekniska dokument på svenska hänvisar vi till vårt Supportcenter.