Energimätning 3-fas

Energimätarna från Saia-Burgess finns i en många olika utföranden för att passa alla applikationer. 

  • Direktmätning
  • Över strömtransformator
  • För att mäta förbrukad och producerad effekt
Mätarna kommunicerar via SBus, M-Bus eller Modbus.
Tekniska data ALE3
D5FS10
C3A00
ALE3
B5FS00
C3A00
AWD3
D5WS00
C3A00
AWD3
B5WS00
C3A00
ALE3
D5FM10
C3A00
AWD3
D5WM00
C3A00
ALE3
D5FD10
C3A00
AWD3
D5WD00
C3A00
ALE3
D5F11K
C3A00
ALE3
D5F10K
A3A00
ALE3
B5F10K
C3A00
AWD3
D5W10M
C3A00
AWD3
B5W10M
C3A00
Tariff 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

min./max. A
 
0,5/65 0,5/65 0,05/6 0,05/6 0,5/65 0,05/6 0,5/65 0,05/6 0,05/6 0,05/6 0,05/6 0,05/6 0,05/6
Konstruktion Enkel-
riktad
Dubbel-
riktad
Enkel-
riktad
Dubbel-
riktad
- - - - Enkel-
riktad
Enkel-
riktad
Dubbel-
riktad
Enkel-
riktad
Dubbel-
riktad
Direktmätning X X - - X - X - X X X - -
Kommunikation S-bus S-bus S-bus S-bus M-bus M-bus Modbus Modbus Puls Puls Puls Puls Puls
Färdiga FBoxar X X X X X X X X - - - - -
Återställningsbar X X X - X X X X - X - X -