Miljö

Miljöpolicy

Malthe Winje har en ambition att
vår verksamhet skall ha en

liten miljöpåverkan och
vi strävar efter att skapa en
så god miljö som möjligt.

Malthe Winje Automation AB jobbar aktivt för att "dra vårt strå till stacken" på  miljösidan.

Intyg på vårt medlemskap i FTI
återfinns under Logon ovan.