Support

Supportens tips

Här nedan kan du läsa några Tips från Supporten.
Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

support@mwa.se / 08-594 118 40

  • Upplösning 4K i PG5 2.2


För att få 4K-upplösning i PG5 2.2 så kan man testa följande:
Högerklicka på genvägen för PG5 2.2 och välj egenskaper. Under kompabilitetsfliken bockar man i rutan”Åsidosätt hög DPI-skalning” och väljer in System alt. System (utökad) i drop down-listan under bockrutan.
 
  • Går inte att välja PCD Gateway i NG-MScan 2

Om det inte går att välja PCD Gateway i inställningarna för NG-MScan 2 så kan det bero på att man har valt att köra NG-MScan 2 som separat program och inte via PG5.

För att kunna välja in PCD Gateway så måste man i PG5, under Program Files, skapa en ngms-fil. Efter det öppnar man ngms-filen. Då ska det gå att välja in PCD Gateway.


 
  • URL-hopp till annan sida än startsidan i PG5 2.2
Om man använder PG5 2.2-versionen av Webeditor8 så kan man göra enligt dessa instruktioner för att kunna göra ett URL-hopp till en annan PLC men gå in på en annan sida än startsidan.

Man öppnar det projektet som man vill göra hoppet till. Öppna Project options/Build/HTML Files to generate.
Skapa en ny HTML-fil. För den nyskapade HTML filen anger man den startsida som man vill hamna på när man kommer in via URL-hoppet.

När man sedan surfar in på PLC:n via ett URL-hopp anger man PLC:ns IP-adress samt den sida man angav i inställningarna.
  • Manual för I/O-moduler (27-600)
Saia har en manual med inkopplingsanvisningar för de flesta av sina I/O-moduler.

Den finns att ladda ned här.
  • Error: 6 för larmlistan i webben
Om man i webben inte kan få fram larmen i larmlistan och man får upp en orange ruta som genererar Error: 6 så kan det bero på att man inte har tilldelat larmlistan formatet STRING i variables.wvar.
  • SBus-mastern slutar skicka förfrågningar
Om man har valt in on Event eller on Sampling time n i FBoxarna för S-Bus och mastern slutar ställa frågor till slavarna över S-Bus så kan det bero på en bugg i FBox-biblioteket.
Det här problemet kan uppkomma efter en omladdning av programmet eller efter att anläggningen har varit i drift en viss tid.

För att lösa problemet så kan man ställa in att FBoxarna skall använda sig av On each cycel eller uppdatera kommunikationsbiblioteket för S-Bus till version 2.7.380 eller nyare. Om man använder sig av Eline-biblioteket så bör man uppdatera biblioteket till version 1.2.110 eller nyare.

Det här problemet gäller S-Busbiblioteket version 2.7.370 och Eline-bibliotek som är äldre än 1.2.110.