Support

Supportens tips

Här nedan kan du läsa några Tips från Supporten.
Saknar Du något så tveka inte att kontakta oss.

support@mwa.se & 08-594 118 40

  • Library Manager i PG5 2.2.230
Det är problem med Library Managern för PG5 2.2.230.
 
Om man installerar ett bibliotek som man redan har en tidigare version av så är det inte säkert att den gamla versionen skrivs över helt. Det gör att man kan få kompileringsfel. Man kan avinstallera biblioteket och sedan installera den nya versionen.
 
Ett annat problem är när man bifogar bibliotek i projekt. Ibland så kan bifogade bibliotek generera kompileringsfel.
  • Ladda Web 8 projekt till MB-panel med flashminne
För att ladda Web8-projekt till MB-paneler som har flashminne gör man följande;
 
1: Generera en web build file (SRC-fil) i webeditor 8. SRC-filen skall bara innehålla HTML och Variabel Definition. Det gör man genom att gå in under Project Options -> Build -> Web Builder och bocka i Generate SBC Web Server data file to include in PLC program.
Kompilera sedan webbprojektet.
 
2: Lägg till SRC-filen i projektet genom att välja add files i mappen Program Files.
Ladda sedan ner programmet från PG5. Innan man laddar ner så går man in i online settings och väljer ”S-Bus USB”. Bocka i PGU. Sätt i USB-kabeln i PLC:en.
 
3: Gå in i webeditorn igen och ställ in att User Database ska laddas till PLC:ns interna minne via PGU Device (S-Bus).
Då måste man ange Service Key. Gör bara steg 3 om du har webbinloggning.
 
4: Därefter så skall man ändra nedladdningsinställningarna så att man laddar ner de resterade filerna till MB-panelen. Sätt i USB kabeln i MB-panelen. Bocka sedan ur Service Key-inställningen och använd default user. Därefter så skall man välja det interna minnet.
Man skall även gå in i panelens inställningar och välja att man vill aktivera FTP och använda Default User under Settings -> System -> Special -> FTP för att kunna ladda ner filerna till panelen.
  • Kryss över tangenterna på MB-panel
​​​​​​​Om man får röda kryss över MB-panelens inbyggda tangentbord så innebär det att panelen inte hittar tangentbordsfilerna som finns lagrade i panelen. Då är det troligt man har ställt inställningen Order of file search till No local file search.
  • Ändra textvariabel från webben
Om man vill kunna ändra värdet i en textvariabel från webben så behöver man göra följande:
1. Skapa en symbol i symboleditorn.
2. Tilldela den typen ”TEXT RAM”.
3. Öppna texten för redigering genom att klicka på knappen i variabelns adressfält.
4. Definiera texten och tilldela den en fixerad storlek som är större än den textsträngen som kommer att användas.
  • I/O-symbolerna för FBoxarna till ELine-RIO uppdateras inte.
Ibland kan man få problem med att ens ELine RIO FBoxars I/O-symboler i fuplan varken skickar eller tar emot värden från RIO. Vanligtvis så inträffar det efter att man har uppdaterat ELine FBoxarna i fuplan.
Då kan man testa följande:
I fuplan under view -> Options så finns det en inställning som heter: "Display Predefined Symbols”. Sätt den till ”YES" så att man kan se och ev. ändra fördefinierade symbolers namn innan de skapas.
Efter det så gå tillbaka till fuplan
1. Högerklicka på din ELine RIO FBox som du har problem med och välj ”Export FBox adjust parameters”
2. Ta därefter bort FBoxen.
3. Lägg in en ny FBox av samma typ, kontrollera vad de fördefinierade symbolerna kommer att heta, till exempel ändra sista positionen från _1 till _0 (EChannel.PCD1_G5020_1 => EChannel.PCD1_G5020_0)
4. Importera FBox adjust parameters till den nya FBoxen.
5. Kompilera och ladda om PLC
  • Excel för PG5-version, FW och PCD-typer.
​​​​​​​I det här Excelarket ser du vilka PCD-typer som kan användas i vilken PG5-version och vilket FW du kan ha i PCD:n.