Referenser

Här finns några av våra referensanläggningar presenterade

Friends Arena, Solna

Säveskolan i Visby

Bibliotek, Skövde

Typ av anläggning: Multiarena
Hårdvara: PCD3.M5340 med RIO
Integratör: Indoor Control

När Nationalarenan Friends i Solna byggdes mellan 2009 och 2012 så var det Indoor Control som utförde automationen för klimatsystemet i anläggningen.
Till detta använde de bland annat 24 styrcken PCD3.M5340 och 20 stycken PCD3.T666 Ethernet RIO.
Förutom de cirka 4000 I/O-punkterna ingick också mycket kommunikation via Modbus, SIOX och M-Bus. Modbus användes till olika utrustningar med inbyggt styrsystem, SIOX till 250 brandspjäll och M-Bus till olika mätare.

Typ av anläggning: Skola
Hårdvara: PCD3.M5540, RIO, MB-paneler
Integratör: Caverion, Visby

Caverion i Visby skötte automationen på det stora byggprojektet Säveskolan som pågick från 2015 till 2017. Måler var att huset skulle få klassningen Miljöbyggnad nivå guld, ett mål som också nåddes.

Caverion valde att använda sig av Saias PLC-system till de sju styrskåpen som finns i huset. Totalt användes sju stycken PCD3.M5540 med Saia micro browserpaneler, 60 stycken PCD1.G3601-C15 och 20 stycken PCD1.W5300-C15.

Förutom kommunikationen mellan styrskåpen och RIO-enheterna så är det Modbuskommunikation till VAV-don, SIOX-kommunikation till brandspjäll och M-Bus till el- och vattenmätare.

Typ av anläggning: Bibliotek
Hårdvara: PCD3.M5340, operatörspanel
Integratör: Lorentzons styr

När biblioteket på högskolan i Skövde skulle få nytt styrsystem så var målet att minska energiförbrukningen kraftigt.
Lorentzons styr i Skövde hade hand om byggnationen och med hjälp av PLC:er och panel från Saia så mådde man målet.

I anläggningen finns två styrskåp där det sitter en PCD3.M5340 samt operatörspanel.

I anläggningen är det cirka 500 I/O-punkter och Modbuskommunikation till bland annat rumsregulatorer. För att styra belysningen används närvarodetektorer. 

Pay-off tiden är kortare än 5 år.