Belysningstillbehör

Kopplingsur

Klicka på bilden för mer information Klicka på bilden för mer information


Veckouret aktiverar och slår ifrån förbrukare vid en speciell 
förprogrammerad tidpunkt som bestäms användaren. Denna 
tidpunkt upprepas i följande programmerbara cykler: 24 timmar, 
Veckovis, Arbetsdagar (Mån-fre) eller helger (Lör.-Sön)

Astrouret aktiverar och slår ifrån förbrukare vid en speciell 
tidpunkt som bestäms av solens upp- och nedgång. Geografisk 
placering kan väljas utifrån en lista.
Om mer exakta inställningar skulle krävas finns möjligheten att ange aktuell position I longitud och latitud.

Skymningsrelä

Klicka på bilden för mer information Klicka på bilden för mer information

Ytmonterade skymningsreläer i bl.a. IP65 utförande. Inställbara från 
2-2000Lux.  Till- och frånslagsfördröjningar för att blockera tillfälligt ljus som bilstrål-kastare eller dyl.

 

Rörelsedetektor

Klicka på bilden för mer information Klicka på bilden för mer information


HF/Mikrovågsdetektorer för tak eller ytmontage. Tack vare denna teknik kan sensorn placeras dolt.  Användaren har möjlighet att justera flera parametrar såsom känslighet och frånslagsfördröjning.

Infraröd rörelsedetektor. Detektorhuvudet är rörlig i två 
dimensioner vilket möjliggör en exakt och noggrann inställning 
Frånslagsfördröjningen är inställningsbar.  
Rörelsesensorn är även utrustad med ett skymningsrelä.

Trappautomat

Klicka på bilden för mer information Klicka på bilden för mer information


Trappautomat i 1-modul eller för skåpmontage Inställningsbar fördröjning 0,5 till 10 
minuter.
Manöverspänning 24 V/230V.
Anpassad för både 3- eller 4-ledarsystem samt för glimlampor i 
tryckknapparna.