Remote I / O

PCD3

Smarta RIOs är mer än bara ett annat Ethernet-distribuerat I/O-system.
De kan programmeras som en PLC och är därför den perfekta lösningen för distribuerad automatisering i linje med Lean-filosofin. Smarta RIOs kan utrustas med PCD3 I/O-moduler och utvidgas till max. 256 I/Os per RIO-station.

PCD3.T760
PROFIBUS RIO