PROFIBUS

Helmholz

PROFIBUS
kontakter.Kontakt-donet är utrustad med be-prövade och till-förlitliga skruvanslutningar. Kontakten är snabb monterad. Höljet är metalliserade för förbättrad elektromagnetisk kompa-tibilitet. Antal modeller är stort med allt från EX-utförande till modeller med M12 anslutning.

PROFIBUS
repeaters.


FLEXtra®
multi-repeater och twin-
repeater.
 Stöder överförings-hastigheter på 9,6 kbps till 12 Mbps och detekterar hastigheten automatiskt.
 

PROFIBUS
optisk Hub.

Överföringshastighet
(9,6 kbps till 12 Mbps).
Lämplig för POF * och PCF * FO 
Räckvidd: Kabellängd POF * 65 m
Räckvidd: Kabellängd PCF * 250 m