Software

PG5

Programmering, projektplanering och konfigurering av PLC-baserade system.
Fördelar med PG5 programmeringsverktyg

 • Programkompatibel: PG5 program kan användas på alla Saia® PCD och PCS system.
 • Programorganisation via filer (innehåller ett flertal olika programblock) förenklar delad användning av programfiler mellan ett flertal olika Saia®PCD styrsystem.
 • Programmering och felsökningsmöjligheter inkluderade i varje programeditor.
 • Enkel programmering av terminaldisplayer med HMI Editorn.
 • Kraftfullt instruktionsset stödjs av makron och assembler direktiv.
 • Import av äldre PG3 och PG4 program.

PG5 möjligheter

 • Symbol Manager administrerar alla lokala , globala och nätverkssymboler eller symbolgrupper. Automatisk adressallokering minskar kraftigt behovet av fast adressering.
 • Project Manager administrerar komplexa installationer av nätverks PCDer, inklusive displayer och dokumentation.
 • Online funktioner för idrifttagning och felsökning via Ethernet-TCP/IP, Saia®S-Bus,modem, etc.
 • Integrerad programmeringsmiljö:
  – FUPLA (funktions blockdiagram)
  – S-Edit (instruktionslista IL)
  – GRAFTEC (sekvens funktionsschema)
 • Integrerad nätverkseditorer för Saia®S-Bus, Saia®S-Net, Profibus DP och FMS, LONWORKS®.
 • Utökade tilläggsbibliotek breddar utbudet av PG5 funktioner.

90-dagars test licens:
A
lla Saia® PG5 Controls Suite-komponenter kan testas i 90 dagar gratis. Det finns inga funktionella begränsningar och alla applikationer som utvecklats under försöksperioden 
kan användas 1:1 i den licensierade versionen.  


 

Mer info om PG5