PLC

Hämta produktblad Hämta produktblad

Saia® PLC är programkompatibla med varandra vilket gör det lätt att flytta program mellan de olika CPU:erna.
Saia-Burgess operativsystem är egen utvecklat och ger en mycket god funktionalitet mellan hårdvara och användarens applikationer.
I operativsystemet finns funktioner som gör det lätt att integrera PLC:n mot standardprogramvaror i IT- världen, några av dessa funktioner är

  •  WEB server, Filsystem, FTP server och e-post                                                          


En annan styrka som är gemensam för systemen är att de kan hantera många olika kommunikationsprotokoll och PLC:n i många applikationer kommunikationslänken mellan olika produkter från olika leverantörer. Listan på kommunikationsprotokoll är lång men några exempel är:
BACnet, PROFIBUS, LON, IEC60870, MODBUS, KNX och DALI.

Saia® PLC familjer har möjlighet till Ethernet och ett antal olika seriella kommunikationsportar.
Alla systemen monteras på en enkel eller dubbel din-skena och ström försörjs med 24VDC
Saia® CPU:er kan expanderas med remote I/O om det interna antalet I/O:n inte skulle räcka till eller att det är bättre ur installationssynpunkt .

PCD3

Klicka för mer information

Modulärt uppbyggt system med upp till 1023 I/O och 11 seriella kommunika-tionsportar. Det kompakta utförandet gör att den tar lite plats i ditt styrskåp. I PCD3 familjen har vi CPU:er med dubbla nätverk för att klara höga krav på separation av nätverk eller redundans.

 

PCD2

Klicka för mer information

Modulärt uppbyggt system med upp till 1023 I/O och 13 seriella kommunika-tionsportar. PCD2 system har en låg bygg höjd och gör den lämplig att montera den direkt i en maskin. Den använder samma I/O kort som de äldre PCD2 system och är därför en mycket kostnadseffektiv lösning om du vill uppgradera äldre CD2.M1.
system till en modern plattform.

PCD3 Wide Area Controller

Klicka för mer information

Den har 14 fasta I/O i CPU:n och går att expandera med ytterligare 4 I/O moduler och kan ha upp till 2 seriella kommunikations-portar. Direkt i CPU:n finns det också ett inbyggt GSM modem för trådlös kommunikation. Tillsammans med operativsys-temets möjligheter och att den har plats för ett 1Gbyte SD-kort gör att den är lämplig för att logga och sammanställa data. 

PCD1

Klicka för mer information

Den har 18 fasta I/O i CPU:n och går att ha ytterligare 2 kort på I/O plats i CPU:n, den kan ha upp till 6 seriella kommunika-tionsportar. Systemet passar till mindre applikationer med mindre antal I/O:n eller antal kommunikationsportar men har ända samma funktionalitet och snabbhet som t.ex. PCD3 familjen.

Ladda hem
SAIA BURGESS
 produktkatalog 

PCD3 Compact

Klicka för mer information

Den har 38 fasta I/O i CPU:n och går att expandera med ytterligare 4 I/O-moduler och kan ha upp till 2 seriella kommunikationsportar. 
Kompakta mått: 130 x 140 x 74 mm

 

PCD1 Room

Klicka för mer information

Den har 24 fasta I/O i CPU:n och går att ha ytterligare 1 kort på I/O plats i CPU:n, den kan ha upp till 4 seriella kommunikations-portar. Systemet passar till mindre applika-tioner med mindre antal I/O:n eller antal kommunikationsportar, kommunikations möjligheten som master är dock begränsade jämfört med övriga CPU:er.