Peace of Mind

Här kan du ladda ner ett underlag för anbudsförfrågan.


Syftet med förfrågningsunderlaget är att definiera vilken teknisk lösning som anläggningen ska ha för att säkerställa tillförlitliga funktion och kompatibilitet med framtida anläggnings-krav. Detta innebär en öppen och flexibel lösning som går att expandera över tiden,
baserat på en standardiserad teknikiska lösningar. För att möjliggöra det på ett tillfreds-ställande sätt är det som anges minimikrav för automationssystemet.Ladda ner
anbuds-förfrågan