CAN Bus  

CAN Bridge


CAN-bussystem har fått stor spridning i automatiserings-teknik och används också allt oftare i komplexa applika-tioner.
Denna brygga från Helmholtz möjliggör koppling av två 
nätverk med samma eller olika typer.

CAN 300 PRO

för användning i en S7-300 * från Siemens. Tillåter anslutning av CAN stationer med programmerbar styrenhet. CAN 300 PRO-modulen stöder CAN 2.0A (11 Bit) och CAN 2.0B (29 Bit) . 

CAN Bus Connector

Används för att ansluta till 
CAN-bussen. Kontakten är snabbt monterat och har integrerade, anslutningsbara termineringsmotstånd. 
Helmholtz erbjuder buss-kontaktdon med en vertikal utgående kabel och för överföringshastigheter på upp till 1 Mbps.

DP/CAN Coupler CANopen®

DP / CAN länkar CANopen-enheter i ett PROFIBUS-DP-nätverk. DP / CAN är kopplad till maskinvarukonfigurations programvaran via en GSD-fil och kan konfigureras helt där.

CAN 400 PRO

                       

CANopen® PN/CAN gateway

Modul, för användning i en S7-400 * från Siemens. Den stöder CAN 2.0A (11 bitar) och CAN 2.0B (29 bitar) telegram med en fritt valbar överföringshastighet från 10 kbps till 1 Mbps. CAN 400 kan drivas som Layer 2, CANopen® master eller CANopen® slav. I CAN 400 finns 16 fritt inställbara timers upp till en upplösning på 1 ms. Varje timer kan utlösa ett fritt programmerbart CAN telegram.

  • CANopen® master eller Layer 2 protokoll
  • Upp till 127 möjliga CANopen® slavar 
  • SDO kommunikation, nödmeddelanden, övervakning med nod bevakning
  • Upp till 512 CAN-meddelanden kan konfigureras (Layer 2)
  • SAE J1939-protokollet (Layer 2)
  • Enkel konfiguration med en GSDML fil;
  • Ingen hantering av block eller konfigurationsprogramvara krävs


LÄS MER HOS LEVERANTÖREN