Gateway

Modbus till BACnet

Modbus är fortfarande ett populärt nätverksgränssnitt. Det är vanligt förekommande på jobb som pannstyrning, varvtalsreglerare och mätningsapplikationer, men dessa enheter saknar BACnet. För att göra Modbus enheter synliga som enskilda BACnet-enheter en BASgatewayLX används. Denna enhet har en 10/100 Mbps Modbus TCP eller BACnet / IP Ethernet-port och en opto-isolerade Modbus EIA-485 seriell port för Modbus RTU eller Modbus ASCII-enheter.

Upp till 30 seriella Modbus enheter kan dela Modbus-porten på BASgatewayLX. BASgatewayLX skapar BACnet kompatibla enheter av Modbus-enheterna. Vad som behövs är en profil för varje Modbus enhetstyp. Contemporary Controls upprätthåller ett bibliotek över de vanligaste enhetsprofilerna. Om din enhet inte skulle finnas i biblioteket kommer CC att ta fram en profil på begäran.
npassade enhetsprofiler kan laddas upp till BASgateway.