Gateway

Staefa Integral

Nu finns det en möjlighet att byta ut gamla Staefa Integral CPU:er
mot en Gateway och behålla I / O korten.

  • Genom att kommunicera via Modbus TCP får man möjligheten att läsa ingångarna och skriva till utgångarna.
  • SAIA systemens programverktyg PG5 finns färdiga mallsidor till de vanligaste I / O korten.