Inbäddad lösning

 Softing

Logon länkar till Softings hemsida där mer information finns om följande produkter:

  • Embedded
    Communication Modules
  • Portable Protocol Stacks
  • Protocol Stacks for FPGAs
  • Protocol Stacks for Windows PCs
  • Fieldbus ASIC
  • Configuration Tools and Function Libraries