Fjärruppkoppling via Wall-IE

INDUSTRIELL ETHERNET-BRYGGA OCH BRANDVÄGG
 

• Integrering av maskinnätverk i högre nivå av nätverk

• Brygg-funktionalitet för samma IP-adressområde
• NAT: Basic NAT, NAPT, port forwarding
• Åtkomstbegränsning genom paketfilter:
       IPv4-adresser, protokoll (TCP / UDP), utgångar,
       MAC-adresser (under utveckling), Ether-typer (under utveckling)
• Snabb och enkel konfiguration via enkelt webbgränssnitt
• Statiska vägar till andra nätverk
• Redovisning av händelser till en syslog-server
• Industrikompatibel design för installation på DIN-skena