Automation/Kommunikation/Nätverk/TH Link och TH Scope

Nätverksdiagnostik med TH-Link / TH-scope

TH LINK PROFIBUS ger personalen oberoende tillgång till PROFIBUS nätverk för anläggningsdriften och underhåll.
Verktyget stödjer både diagnostik, nätverksapplikationer och Plant Asset Managment-applikationer.
TH LINK PROFIBUS är lätt att använda och kan integreras utan att störa driften på befintliga anläggningar.