Fjärruppkoppling

Teleservice, Helmholz

SSW7-TS med Modem analog/ISDN/GSM

SSW7-TS med inbyggt modem är ett prisvärt alternativ för en teleservice programmerbar styrenhet via MPI bussen. Modemet kräver ett mini SIM-kort med CSD tjänsten aktiverad och en lämplig GSM antenn.

REX 300, Ethernet Router

REX 300 är lätt att konfigurera via dess webbaserade användargränssnittet.
Oavsett hur anslutning till internet är etablerad.

SSW7-TS, PRO Analog

​• Teleservice via externt 

modem (analog, ISDN, GSM) 
• Kan användas med Hayes-    kompatibla modem
• Har lösenord
• Re-Call funktion 
• Online uppdateringsfunktion
• MPI upp till 187.5 kbps

SSW7-TS, MPI Adapter

Adaptern kan användas för att ge ditt system en teletjänst via en modemanslutning. För detta kan du ansluta ett kom-mersiellt tillgängligt externt modem.