PROFINET

Switch, Helmholz

• PROFINET enligt klass B
• Managed Switch med 4 / 8x100 Mbps
  RJ45 Portar
• Integrering i automationsnätverk med      GSDML fil
• Snabba och enkla inställningar och    diagnoser
 via webbgränssnitt eller PROFINET
• Inställningar via kommandorader (Telnet,  SSH, USB)
• LLPD, DCP, SNMP, diagnoslarm
• Mediaredundans: MRP client via port 1+2
• Portspegling
• Nätverksstatistik (frames and errors)
• Tidssynkronisering via SNTP
• Firmware uppdatering via webbserver
• Kompakt, industridesign för installation på    DIN-skena