Fjärruppkoppling via REX 100

REX 100 ger dig en säker uppkoppling mot din anläggning 
vid idrifttagning, service mm
.

REX 100 finns för alla telesystem
WIFI, WAN/LAN , 3G/LAN eller 4G

● 2 st. DI för t.ex. larm
● VPN portalen myREX24 ingår med det säkra OpenVPN protokollet
● Konfiguration via USB, CTM eller LAN