PROFIBUS-kontakter

Kontakt-donet är utrustad med be-prövade och till-förlitliga skruvanslutningar. Kontakten är snabb monterad. Höljet är metalliserade för förbättrad elektromagnetisk kompa-tibilitet. Antal modeller är stort med allt från EX-utförande till modeller med M12 anslutning.

PROFIBUS-repeaters

FLEXtra® multi-repeater och twin-repeater.
 Stöder överföringshastigheter på 9,6 kbps till 1
2 Mbps och detekterar hastigheten automatiskt.

PROFIBUS optisk Hub

Överföringshastighet
9,6 kbps till 12 Mbps.
Lämplig för POF * och PCF * FO 
Räckvidd: Kabellängd POF * 65 m
Räckvidd: Kabellängd PCF * 250 m