Display / panel

Kentima WideQuick SCADA och operatörspaneler

WideQuick är ett programverktyg för visualisering och styrning av alla typer av applikationer och är nu även anpassad för byggautomation.
Tack vare de färdiga mallarna och den genomtänkta tagstrukturen kan konfigurationstiden minskas till ett minimum.

För att ytterligare spara tid så har vi ett verktyg för att överföra Saias symboler till WideQuicks databas, kommunikationen mellan WideQuick 
och Saia systemen sker via MODBUS protokollet.

Programmet finns i flera olika nivåer beroende på vilka funktioner som du behöver i din applikation, de som passar bäst för byggautomation är Extended och Advanced, i stora SCADA anläggningar kan Premium också vara intressant.
Programmet kan alltid kommunicera med den inbyggda MODBUS drivern, men kan också hantera olika drivrutiner via OPC.

Systemöversikt